Tato léčebná metoda se objevila v Maďarsku v polovině 80. let. Během téměř 30-ti let jeho domácí popularita je i mezinárodně významná. Tato jedinečná / specifická / terapeutická forma je nyní k dispozici již v každém větším městě, používá se v dětské psychologické péči, ve výchovných poradenstvých, i v rehabilitačních institucích. Tajemstvím jeho úspěchu je holistický přístup, protože se zaměřuje na podporu osobnosti celého člověka. Přes aktivní hravé a pohybové aktivity dozrávají neurofyzické a psychosociální funkce, které nefungují správně kvůli organickým a psychologickým poruchám.

SIT v České republice

V roce 2013 jsem dostala pozvání od Sdružení Maďarských Lékařů v České republice, na výroční konferenci, která se konala v Praze, a kde jsem mohla prezentovat svou teorii senzorové integrační terapie, a její domácí uplatnění v praxi. Zde jsem se poprvé setkala s faktem, že tuto účinnou metodu, která již dlouhá léta úspěšně funguje na celém světě a také v celé Evropě, tady neznají, nebo odborníci o ní neslyšeli , neuplatňují ji, a tak se ani nemůže šířit v dětské terapií.

Na příčiny a na otázku "Proč" jsem nenašla odpověď, ale od té chvíle jsem kladla důraz na otázku "Jak dál". Začala jsem hledat možnosti jak bych mohla odstartovat tuto metodu v Praze.

Lékaři, terapeuti, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, pedagogové mě podporovali v tom, že je nezbytná tato možnost, odborníci potvrdili svůj názor, že SIT má uplatnění v oblasti péče dětské terapie.

Neurorehabilitační klinika AXON

Osud tak chtěl, že jsem se setkala se zakladateli NEUROREHABILITAČNÍ kliniky AXON, které zavedly taky zcela novou metodu léčby v České republice. Více informací o této terapie můžete najít na stránkách www.neuroaxon.cz. Po úspěšných jednáních, klinika se otevřela v říjnu 2014, kde bylo připraveno první středisko SIT.

Našich zařízení je stále více, , jako i maďarsky "magzatháló" / česky "Embryonální-sít '' jsme získali z Maďarska.

Mou práci komplikuje fakt, že žádné informace nebo webové stránky nejsou v českém jazyce, všechny materiály jsem musela dát přeložit.

Na workshopech, přednáškách, kurzech se rozšiřuje účinnost terapie mezi odborníky. Snažím se přes různá fóra a přes média, aby tato možnost se mohla dostat k rodičům. Reakce, ohlasy a zájem o terapii ukázaly, že je poptávka po této terapii, čeští odborníci hledají příležitosti seznámit se se základy terapie. Ve středisku SIT je možné získat své vlastní zkušenosti.

Mým cílem je, aby více terapeutů, lékařů a pedagogů poznalo a doporučovalo tuto metodu rodičům. Dalším cílem do budoucna je, abychom začali tréninky a kurzy pro odborníky, a rozšiřovali zařízení a střediska SIT. Pomáhá v tom MUDr.Peter Pöthe, praktický psychiatr, psychoanalytik v Praze, mezi jeho srdeční záležitostí patří rozvoj dětské psychoterapeutické péče v České republice. Vytvořil dětské psychoterapeutické vzdělávací středisko, kde tyto nové postupy a metody prostřednictvím výcvikových kurzů se pokouší dostat k odborníkům a rodičům, zde byl prezentován i SIT.

Beata Tóth je psychopedagog a terapeut senzorové integrační terapie v Maďarsku. Senzorová Integrační terapeutická metoda, kterou používá i v České republice, je důležitá u léčbě dětí s hyperaktivitou a při poruchách chování. Proto podporuji šíření a používání této metody i v České republice.

MUDr.Peter Pöthe psychiatr a psychoanalytik

Více o SIT

Více o SIT-u píšu tady . O teoretických podkladech, diagnostické možnosti, a ukazovatele účinnosti.